Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Skjeseth på nasjonal nettverkssamling

Skjeseth på nasjonal nettverkssamling

Høgskolelektor Eli Skjeseth hadde ansvar for den nasjonale nettverkssamlings «Tverrsektoriell ledelse» i prosjektet «NAV-veiledere i videregående skole» på Gardermoen 21. – 22. april 2016.

Skjeseth heldt også innlegga «Ledelse som fremmer læring på tvers» og «Kommunikasjon på tvers av fag og sektorer som gir kunnskap om elevene og kunnskap om hverandre».

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 06.06.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L