Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Söderström i Syn og Segn

Söderström i Syn og Segn

Postdoc Kerstin Söderström har publisert kapittelet "Barnet i mente. Samordnet innsats for sped - og småbarn i utviklingsrisiko" i boka "Familier i motbakke. På vei mot bedre støtte til barn som pårørende" (Fagbokforlaget). Boka ble lansert på eit arrangement på HIOA 28. mai 2015.

Söderström har også blitt intervjua om barnekonvensjonen under overskrifta "Prinsipp med innhald?" i siste nummer av Syn og Segn.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 04.06.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L