Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Söderström om barn i forsking

Söderström om barn i forsking

Postdoc Kerstin Söderström heldt eit plenumsinnlegg på Innlandskongressen for helseforskning på Hamar 10. september 2013 med tittelen "Barns deltakelse i forskning - innebærer det mer enn barnevennlige metoder?"

Ho heldt også eit plenumsinnlegg på den nordiske konferansen "Barnet og rusen" i Sandefjord 26. september med tittelen "Foreldres rusavhengighet, mentalisering og omsorgskompetanse - med barnet i mente".

2. september heldt Söderström eit innlegg for Sped- og småbarnsteam i helseregion sør og øst med temaet "Minding the Baby – Minding the Parent. A qualitative interview study of the experience of parenthood in the context of substance use disorder". Samlinga vart arrangert av Regionssenteret for barne- og ungdomspsykiatri (R-BUP sør og øst) i Oslo.

På seminardag for helse- og sosialarbeidare i Hillrød kommune og Nordsjællands hospital 9. september heldt ho vidare innelgg med tittelen "Hånd i hånd - for en god start i familien". Seminaret handla om tidleg og tverrfagleg innsats for gravide og sped- og småbarn i psykososial risiko.

Söderström heldt også eit plenumsforedrag "Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling. Et forsknings- og et intervensjonsprogram" på internasjonal "Videnskonference om børn og unges kompetencer, udvikling og læring i Grønland", Ilulissat, Grønland den 8. - 10. oktober 2013.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 21.10.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L