Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Stenseth og Dahlum med Fulbright-stipend

Stenseth og Dahlum med Fulbright-stipend

Professor Geir Stenseth mottek Fulbright forskarstipend for å vere Visiting Scholar ved Berkeley Law School det neste akademiske

Andrea Dahlum og geir Stenseth med Fulbright-stipend (foto: HiL)

året.

Bachelorkandidat i juss, Andrea Dahlum mottek Fulbright studentstipend for å studere ved Hult International Business School i San Francisco.

Fulbright-stipenda blei delt ut på ein seremoni i Nobelinstituttet 10. juni 2014, med representantar frå bl.a. UD, KD og den amerikanske ambassaden til stades.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 24.06.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L