Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Stenseth om tomtefeste og frembortfeste

Stenseth om tomtefeste og frembortfeste

Professor Geir Stenseth har publisert artiklane "Tomtefeste - nye avklaringer fra Høyesterett om regulering av festeavgift" i Nytt i Privatretten nr. 3 og "Høyesterett avklarer spørsmål om innløsningssum ved frembortfeste" i Nytt i Privatretten nr. 4.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 16.12.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L