Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Stuvøy med foredrag og publikasjonar

Stuvøy med foredrag og publikasjonar

Førsteamanuensis Kirsti Stuvøy heldt foredraget "Likestilling Nå! - Idealer og realiteter i det globale samfunn" på Bingo'n i Lillehammer 26. februar 2013. Arrangment var i regi av Kulturutvalget Lillehammer.

Stuvøy har også saman med Berit von der Lippe frå Handelshøgskolen BI, publisert artikkelen "Kvinnefrigjøring og krig - en selvmotsigelse? FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 og kvinners rettigheter i Afghanistan" i Nytt Norsk Tidsskrift, årgang 30, nr. 1, s. 41-52.

Stuvøy har saman med Berit Kristoffersen frå Universitetet i Tromsø, publisert artikkelen "En feit og fin og norsk en? Lofottorsken i internasjonal politikk" i Internasjonal Politikk, årgang 71, nr. 1. Heile tidsskriftet er vigd dyr, eit nytt og uprøvd grep for å studere internasjonal politikk - frå dyra sitt perspektiv.

I det same tidsskriftet har Stuvøy ei bokmelding av "Bourdieu i International Relations. Key Concepts".

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 08.03.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L