HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Stuvøy om kvinner i Afghanistan og Russland

Skriv ut Skriv ut

Stuvøy om kvinner i Afghanistan og Russland

Førsteamanuensis Kirsti Stuvøy snakka med utgangspunkt i artikkelen "Kvinnefrigjøring og krig - en selvmotsigelse? Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 og kvinners rettigheter i Afghanistan" på eit seminar i regi av Afghanske kulturforening på Stange Folkebibliotek 9. mars 2013. Seminaret var ei markering av kvinnedagen og tema for seminaret var vald mot kvinner i Afghanistan.

Stuvøy snakka også om forskinga ho har gjort på vald mot kvinner i Russland, den russiske kvinnerørsla si rolle i etableringa av krisesenter for kvinner i postsovjetisk Russland og betydninga av utanlandsk støtte for å utvekle institusjonar for å kjempe mot vald mot kvinner i Russland.

I slutten av april snakket Stuvøy om kvinner og internasjonal tryggleik for AUF på Lillehammer.

Stuvøy heldt forelesninga "Joy? Gender Politics in Norway" i St. Petersburg 26.-28. april 2013 da ho gjesta "Higher School of Economics". Stuvøy tok del i prosjektet "Youth Public Gender Debates for Democracy: Distributing Nordic Values to Russian Civil Society Development”.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 13.05.2013

Aktuelt formidlingsnytt

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L