Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Stuvøy om Russland

Stuvøy om Russland

Førsteamanuensis Kirsti Stuvøy har publisert artikkelen "Stat og sivilt samfunn i postsovjetisk Russland: Betydningen av utenlandsk støtte og nye samhandlingsformer" i Nordisk Østforum, Vol. 27.

Sivilsamfunnet i Russland dei siste 20 åra

Artikkelen handlar om utviklinga av sivilsamfunnet i Russland dei siste 20 åra - altså, i post-kaldkrig-tida. Den startar med Sovjetunionen sitt fall og vestleg demokratiseringsstøtte som blei gitt til oppbygginga av eit sivilt samfunn. Dette var forventa å kunne styrke tillit og slik bidra til demokratisering i Russland. I dag kritiserer ein russisk politisk utvekling, og nye lovar som innskrenkar nettopp sivilsamfunnet får særleg merksemd. Dette gjeld blant anna lovgjevinga om at ikkje-statlege organisasjonar, som tek imot finansiering utanfrå og som er politisk aktive, må registrere seg som "utanlandske agentar". I artikkelen går Stuvøy bak nyhetsbiletet og analyserer fleire sider ved utviklinga i forholdet mellom stat og sivilt samfunn i Russland.

Stuvøy har også skrive kapittelet "Human Security and Women's Security Reality in Northwest Russia" i boka "Environmental and Human Security in the Arctic" redigert av Gunhild Hoogensen Gjørv, Dawn R. Bazely, Marina Goloviznina og Andrew J. Tanentzap og utgitt på Routledge, London and New York.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 29.11.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L