Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Syversen, Skyttermoen og Jørgensen om utveklingsarbeid

Syversen, Skyttermoen og Jørgensen om utveklingsarbeid

Høgskolelektor Trine Løvold Syversen, førstelektor Torgeir Skyttermoen og førsteamanuensis Sveinung Jørgensen har bidratt med eit bokkapittel "I pose og sekk? Mot en prakademisk utdanning i organisasjons- og ledelsesfag" i antologien "Ny kunnskap - ny praksis. Om utviklingsarbeid som sjanger" redigert av Gerd Bjørke, Harald Jarning og Olav Eikeland på ABM-media forlag.

Kapittelet tar for seg erfaringar frå utveklingsarbeidet knytta til studiet Bachelor i organisasjon og ledelse (BOL), som førde til at studiet blei belønna med Kunnskapsdepartementet si førstepris i Utdanningskvalitet for 2012. I artikkelen blir også fenomenet prakademisk beskrive og diskutert, og gjennom erfaringar frå BOL-studiet fremjast behovet for ei prakademisk tilnærming innan faga organisasjon og leiing.

Les meir om:

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 07.02.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L