Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Teigen i årbok, for LO og i GD

Teigen i årbok, for LO og i GD

Professor Håvadr Teigen har publisert artikkelen "Flyttestraumar og distriktspolitikk" i Årbok for Gudbrandsdalen 2013. Han har også halde foredraget "Kan distriktspolitikk løyse utviklingsproblema" for LO i Oppland og skrive artiklane "Innlandsutvalgas historie" og  "Ottadalen - den siste utpost?" i GD. Vidare har han evaluert masterutdanning ved Universitetet i Agder.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 12.11.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L