Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Teigen om regional vekstkraft

Teigen om regional vekstkraft

Professor Håvard Teigen heldt foredrag på konferansen «Vestlandsk Vidsyn» 17. september 2014 med tittelen «Regional vekstkraft». På same sesjon heldt kommunalminister Sanner foredrag om kommunereforma og professor Torgeir Reve heldt foredrag om "Det blømande Vestlandet".

30. oktober skal Teigen delta i paneldebatt på ein konferanse arrangert av Universitets- og høgskulerådet. Temaet er «Paralellspråklegheit» og rådet vil ta opp problemet med at så få høgskular har fulgt opp oppfordringa om å lage ein språkstrategi.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 21.10.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L