Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Thrana og Fauske om det kjenslege møte i omsorgssektoren

Thrana og Fauske om det kjenslege møte i omsorgssektoren

Stipendiat Hilde Marie Thrana og professor Halvor Fauske har publisert artikkelen "The emotional encounter with child welfare services: the importance of incorporating the emotional perspective in parents' encounters with child welfare workers" i det vitenskapelege tidskriftet European i Journal of Social Work som er eit nivå 2 tidsskrift.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 23.05.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L