Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Thuen med artikkel og innleiingar

Thuen med artikkel og innleiingar

Professor Harald Thuen har publisert artikkelen "Framtidens lærerutdanning – med historien til hjelp" i Bedre Skole 4/2015. Vidare har han heldt innleiingane "Norsk lærerutdanning i etterkrigstida" ved Senter for profesjonsstudiet på HiOA 24. august og "Utdanningssamfunnet 50 år" ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet på UiO 19. november.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 01.12.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L