Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Tønnesson og Stuvøy med papers i London

Tønnesson og Stuvøy med papers i London

Førsteamanuensane Kirsti Stuvøy og Øyvind Tønnesson deltok på workshopen NGOs in World Politics – New Directions for Research ved City University of London 17.-18. oktober 2013. Workshopen samla i meir enn 30 deltakarar, fyrst og fremst statsvitare og historikare, frå lærestader i Storbritannia, USA, Tyskland, Belgia, Sveits, Danmark, Sverige, Kanada og Noreg.

Tønnesson og Stuvøy presenterte kvart sitt paper.

Tønnesson sitt paper "Analyst and Transnational Organizer: Christian L. Lange and the Peace Tradition 1899-1938" inngikk i eit panel om ikkje-statlege organisasjonar i eit historisk perspektiv, mens Stuvøy sitt paper "Public Consultative Bodies and New State-Society Relations in Russia" blei diskutert bland fleire papers om sambandet mellom NGOear og statar.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 25.10.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L