Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Tønnesson om Christian Lous Lange

Tønnesson om Christian Lous Lange

Førsteamanuensis Øyvind Tønnesson heldt foredraget "Christian Lous Lange - Norges glemte fredsprisvinner og fredstradisjonen" for Foreningen Andvake 19. februar. Foreninga fyller 150 år i år, og samlar fortrinnsvis eldre medlem av hovedstadsområdet sin samfunnselite.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 21.02.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L