Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Tønnesson om første verdskrig på Nansenskolen

Tønnesson om første verdskrig på Nansenskolen

Førsteamanuensis Øyvind Tønnesson heldt foredraget "1914: Da fredssaken gikk til himmels - eller kom ned på jorda" på Nansenskolen 5. mars 2014. Skolen arrangerer temaveker i samband med at det er hundre år sidan utbrotet av første verdskrig i år.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 07.03.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L