Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Tønnesson om Folkeforbundet

Tønnesson om Folkeforbundet

Førsteamanuensis Øyvind Tønnesson er blant forfattarane av ei ny bok på Cappelen Damm Akademisk "Krig og fred i det lange 20. århundre". Boka, som blir gjeven ut i samband med 70-årsdagen til professor Helge Ø. Pharo, er redigert av Hilde Henriksen Waage, Hanne Hagtvedt Vik (båe frå UiO) og tidlegare direktør ved Institutt for forsvarsstudier, Rolf Tamnes. Tønnesson sitt kapittel har tittelen "Folkeforbundet – en tragedie?".

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 06.12.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L