Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Tønnesson om Folkeforbundet

Tønnesson om Folkeforbundet

Førsteamanuensis Øyvind Tønnesson heldt forelesinga "Folkeforbundet og organiseringen av en liberal orden" ved Universitetet i Bergen 24. april  2014. Forelesinga inngjekk i ei serie knytta til at det er hundre år sidan utbrotet av første verdskrig i år.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 28.04.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L