Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Vaagland og Rykkja på musikkfestivalprosjekt

Vaagland og Rykkja på musikkfestivalprosjekt

Førstelektor Jorid Vaagland har deltatt i det europeiske musikkfestivalprosjektet FESTudy, på oppdrag frå organisasjonen Norske Festivaler. På sluttkonferansen for prosjektet (iLille-Tournai-Kortrijk 20.-21. november) blei to bokutgivingar lanserte: "Music Festivals, a Changing World. An International Comparison/Festivals de musique(s), Un monde en mutation. Une comparaison internationale" (E. Négrier, L. Bonet & M. Guérin (eds. 2013)/ Michel de Maule, Paris, Ed.), i engelsk og fransk utgåve, med dokumentasjon av resultata frå prosjektet og eigne kapittel om festivalsituasjonen i kvart av dei ni landa som deltok i prosjektet. Jorid Vaagland har skrive artikkelen om festivalsituasjonen i Noreg.

På sluttkonferansen deltok både prosjektleiar Anders Rykkja frå Norske Festivaler/HiL og Jorid Vaagland på Round Table med temaet "Artistic Choice and Cultural Challenges".

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 02.12.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L