Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > van der Ros hos statsministeren

van der Ros hos statsministeren

Førsteamanuensis Janneke van der Ros er invitert til ei mottaking hos statsminister Erna Solberg i samband med Europride 2014 som den første kjønnsforskar i Noreg på transpersonar sine levekår og livssituasjon og som medlem av det regjeringsoppnemnde ekspertutval for transpersonar si helse og juridiske rettar.

van der Ros har dessutan publisert artikkelen "Når kjønn er et valg. Transpersoners inntreden i verden" i siste nummer av Fontene forskning. Ho har også saman med to kollegaer frå Belgia og UK fått innvilga middel frå ESF (European Science Foundation) for å organisere ein "exploratoy workshop", "Transgender and Political Science in Europe: a comparative approach" i Brussel, Belgia i september 2014 kor 25 transstudies forskarar er invitert til diskusjon.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 23.06.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L