HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > van der Ros om utradisjonelle kjønnsposisjonar

Skriv ut Skriv ut

van der Ros om utradisjonelle kjønnsposisjonar

Førsteamanuensis Janneke van der Ros har vore med i ekspertutvalet som 10. april 2015 overleverte rapporten "Rett til rett kjønn og helse til alle kjønn" til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Same dag heldt van der Ros foredraget "Utradisjonelle kjønnsposisjoner og statens forhold til kjønnsirrelevante og kjønnsuavhengige borgere" på eit seminar på Kvinnforsk ved UiT i Tromsø. Ho blei vidare intervjua på lokalsendinga i Tromsø radio om overleveringa og eksertutvalet sitt forslag.

van der Ros har også presentert paperet "Equal(ity) is not enough, and where is trans*gender in the gender equation? The case of Norway" og leia papersesjonen "Transgender (e)quality policies"på den tredje "Equal is not enough"-konferansen arrangert av The policy Research Centre on Equality Policies (PRCEP) på Universitetet i Antwerpen.

Ho deltok også på den første EPATH-konferansen “Transgender Health Care in Europe” som fann stad i Ghent i belgia 12. - 14. mars 2015 som medlem av EPATH (European Professionals Association of Trans Health) sin vitskapeleg komité og kor ho presenterte paperet "Citizenship by diagnosis? The social dimension of citizenship and trans* related health care provisions in a social democratic welfare regime: the case of Norway".

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 15.04.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L