Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Veggeland med fire kronikkar

Veggeland med fire kronikkar

Professor Noralv Veggeland publiserte kronikken «Politikk for avvikling» i Vårt Land 14. januar 2016.

Same dag publiserte han også kronikken «Nasjonal sykehusplan: Nye strategier for privatisering» i Dagens Medisin.

16. januar publiserte han kronikken «Asylkrisen krever aktiv jobbskaping» i Ukeavisen Ledelse, og kronikken «Samhandlingsreformens elendighet, Riksrevisjonens rapport» i Dagsavisen 18. januar.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 18.01.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L