Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2012 > Filmmusikk-komposisjon

Kontaktinformasjon:

Studieleder Halldor Krogh

Studieplan:

TVF tilbyr nytt studium i filmmusikk-komposisjon

Illustasjon filmmusikk-komposisjon

Studiet henvender seg til komponister som ønsker å jobbe innen film og fjernsyn, og tilegne seg de nødvendige kunnskaper om faget, , og for å legge til rette for komponister og musikere som i arbeid eller studerer, tilbyr vi 30 studiepoeng deltidsstudium med  5 samlinger i høstsemesteret og 5 samlinger  i vårsemesteret.

Høgskolen i Lillehammer er den viktigste utdanningsinstitusjonen for film og flerkamera i Norge, der de fleste fagfunksjonene  innen film og TV-fagene er godt ivaretatt.

Studiet tar sikte på å gi grunnleggende kunnskaper i musikk-komposisjon for film og fjernsyn, og blir et studium med vektlegging på praktisk arbeid, der komponistene vil arbeide på prosjekter innen film og flerkameraproduksjoner.

Studiet har to hovedemner:

  • Komposisjon for Film og Fjernsyn: Innføring i komposisjons og produksjonsprosedyrer for film og fjernsyn. Personlig oppfølging og veiledning.  Dette emnet går over to semester.
  • Teori:
    • Filmmusikkestetikk: Analyse av musikk i film, genreforståelse, filmmusikkhistorie.
    • Filmhistorie og analyse: Filmhistorie med hovedvekt på tendenser og strømninger i amerikansk og europeisk filmproduksjon.

Filmmusikkestetikk, filmhistorie og analyse avsluttes etter første semester med en skriftlig hjemmeeksamen.

Høstsemesteret er en kombinasjon mellom praktisk musikkomposisjon og film/filmmusikk teori. Vårsemesteret er i all hovedsak viet praktisk komposisjonsarbeid der det komponeres musikk til studentfilmer og fjernsyn-produksjoner, med individuell veiledning.

I tillegg gis det innføring i følgende fag:

  • Dramaturgi, manus, musikkproduksjon for film og fjernsyn,  filmmusikkredigering,  lyddesign, produksjonsplanlegging.                             

Komposisjons-studentene vil gjennom studiet komponere musikk til studentfilmer og flerkameraproduksjoner, og  vil etter endt utdannelse ha et godt grunnlag for å komponere musikk til levende bilder. I tillegg vil de ha knyttet verdifulle kontakter innen filmmiljøet.

Sist oppdatert: Gro Vasbotten 26.03.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L