Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2016 > Karin Julsrud tilbys stillingen som ny dekan på Den norske filmskolen

Den norske filmskolen

Den norske filmskolen

Den norske filmskolen gir en kunstfaglig utdanning på høgskolenivå og basert på teoretisk og praktisk undervisning.

Den norske filmskolen tilbyr bachelor- og masterutdanning.

_________________________

Karin Julsrud tilbys stillingen som ny dekan på Den norske filmskolen

Portrett Karin Julsrud (foto: privat)

Karin Julsrud tilbys stillingen som dekan ved Den norske filmskolen på åremål for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2021. - Med Karin Julsrud som dekan får vi en visjonær, engasjert og målrettet leder med omfattende erfaring fra film - og TV-bransjen, og med et stort nettverk nasjonalt og internasjonalt innen kultur - og næringsliv, sier rektor Kathrine Skretting.

Julsrud har stor interesse for å utvikle unge talenter og kunstprosjekter i takt med samfunnsutviklingen. Filmutdanning skal ifølge Julsrud forberede filmstudentene på arbeidslivet i den virkelige verden, i tillegg til å fremme filmkunstnerisk utvikling.

På Den norske filmskolen er Julsrud bl.a. kjent gjennom sitt arbeid der som underviser, sensor og som medlem av opptakskomiteen.

Mediebildet er i endring, og audiovisuelle fortellinger er tilgjengelig på stadig flere plattformer. Skillet mellom film og TV blir mindre. Endringene medfører sterk konkurranse. Karin Julsrud kommer rett fra bransjen og har levd med disse endringene. Nær bransjetilknytning og konkrete erfaringer med å lede stor prosjekter gjør henne spesielt interessant for Den norske filmskolen i den kommende perioden.

Karin Julsrud avløser sittende dekan Thomas Stenderup.

Thomas Stenderup kan gjennom to perioder som dekan på filmskolen, vise til svært gode resultater. Han har vært en ambisiøs og uredd leder med faglig styrke og stor gjennomføringskraft.

I hans dekanperiode har Den norske filmskolen befestet sin posisjon som en av de beste filmutdanninger i verden med studier på både bachelor – og masternivå, i tillegg til etableringen av et Senter for fremragende utdanning (CEFIMA).

Med sitt brennende engasjement for utvikling av skapende filmkunstnere, har Stenderup holdt den kunstneriske filmfanen høyt. Han har bidratt til å sette studentene i fokus og med sine høye kvalitetskrav, har han lykkes i å rekruttere gode fagfolk som bidrar til å levere utdanning som tilfredsstiller kravet til at filmskolen skal være den høyeste utdanningen i Norge innen film og audiovisuelle fortellinger.

Kontakt:

Kathrine Skretting
rektor HiL
tlf. 951 36 364

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 19.12.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L