Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2016 > Presenterte oppgave om crowdfunding (folkefinansiering)

Presenterte oppgave om crowdfunding (folkefinansiering)

Line Jamessen, Camilla Marie Fosse Horn og Erik Pedersen (foto: Sparebanken Hedmark)

Tre studenter fra Master i innovasjon har sett på hvordan Sparebanken Hedmark kan nyttiggjøre ny teknologi innen crowdfunding. Nylig la de fram sine funn for bankens ansatte. - De har et blikk fra sin generasjon som vi trenger, sa Inge Hagemann fra Sparebanken Hedmark.

Presentasjon startet med at prosjektleder Inge Hagemann fra Sparebanken Hedmark redegjorde for samarbeidet med masterstudiet i innovasjon ved Høgskolen i Lillehammer.

Studentene bidrar med et nytt blikk

- Det å hjelpe HiL, er å regne som selvhjelp for banken. Dette er en brekkstang for å bryte opp det vante, og vi vil få igjen med renter. Dette er studenter med mye energi, pågangsmot og læringsvilje. Vi ønsker å nyttiggjøre ny teknologi innen crowdfunding, og de har et blikk fra sin generasjon som vi trenger, sa Hagemann.

Professor ved HiL, Atle Hauge, hadde så en kort introduksjon før selve presentasjonen.

De tre studentene, Erik Pedersen, Line Jamessen og Camilla Marie Fosse Horn, roste samarbeidet med banken.

- Sparebanken Hedmark har gitt oss fritt spillerom, og det har hele veien vært en god dialog. En bank er ikke en tradisjonell bank lenger. Sparebanken Hedmark kan få til mye nytt ved å tenke nytt, mener de tre.

Forklarte om Crowdfunding og Frunder

I presentasjonen gikk de i detalj inn på utfordringer knyttet til Frunder, der de hevdet at det per dags dato er lite synlig, og med et uforløst potensial. Frunder er en folkefinansieringstjeneste som gjør det lett å samle inn penger til gode ideer og samfunnsnyttige formål.

De presenterte begrepet crowdfunding, som kort fortalt er en kapitalinnhentingsmetode der mange går sammen om å støtte et prosjekt ved hjelp av penger eller andre ressurser.

De redegjorde for hvordan Sparebanken Hedmark kan utnytte Frunder, før de avslutningsvis kom med anbefalinger til banken om veien videre.

- Frunder kan gi goodwill, og minske risikoen i å investere i prosjekter. God utnyttelse av Frunder kan også gjøre nye generasjoner oppmerksomme på Sparebanken Hedmark, konkluderte studentene.

Etter drøyt åtte ukers arbeid skal nå prosjektet evalueres. Her vil det også bli sett nærmere på hvordan Sparebanken Hedmark skal jobbe på dette feltet i tiden som kommer.

Bildet fra venstre: Line Jamessen, Camilla Marie Fosse Horn og Erik Pedersen.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 16.12.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L