Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2016 > Skal utvikle nettkurs mot mobbing og krenkelser

Skal utvikle nettkurs mot mobbing og krenkelser

Personene bak MOOC mot mobbing og krenkelser (foto: HiL)

Nasjonale myndigheter skal de neste årene satse stort på forebygging, avdekking og håndtering av mobbing og andre krenkelser og har valgt Høgskolen i Lillehammer som hovedsamarbeidspartner for ett av tiltakene: Organisasjonsbasert MOOC (åpne nettkurs).

Det skal totalt gjennomføres tre ulike utviklingstiltak for skole og barnehage.

Skoler og barnehager i Norge inviteres til å delta

En MOOC (Massive Open Online Course) er en type nettkurs som tar høyde for store deltakertall, og samtlige skoler og barnehager i Norge inviteres til å delta de nærmeste årene.

At nettkurset er organisasjonsbasert, betyr at det skal bygges kollektiv kapasitet, og alle ansatte deltar sammen i kompetanseutviklingen.

Samarbeid mellom Lillehammer og Hedmark

Utviklingen av kurset vil skje i et tett samarbeid mellom ulike avdelinger i den nye Høgskolen i Innlandet, både fra Høgskolen i Hedmark (HiHm) og fra Høgskolen i Lillehammer (HiL). Prosjektet vil i så måte bli et godt eksempel på at HiHm + HiL = Enda bedre.

Senter for livslang læring leder prosjektet for Høgskolen i Innlandet. I tillegg blir Avdeling for pedagogikk og sosialfag på Lillehammer og Senter for praksisrettet utdanningsforskning på Hamar de mest sentrale bidragsyterne.

Avtalen med Utdanningsdirektoratet innebærer utvikling og pilotering i 2017, drift av kursgjennomføringer i 2018-2020, og evaluering og eventuelt videre drift etter 2020.

Bildet: Fra venstre Vegard Meland, Ingrid Grimsmo Jørgensen, Thomas Nordahl, Egil Weider Hartberg og Frode Restad.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 19.12.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L