Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2016 > Aksel Hagen konstitueres som dekan

Dekanat Øk.org.

Aksel Hagen konstitueres som dekan

Dekanat på Økorg (foto: Lars Petter Mathisrud/HiL)

Førsteamanuensis Aksel Hagen er konstituert som dekan, og førsteamanuensis Randi Bredvold som prodekan i 50 prosent stilling ved Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap med virkning fra 1. januar 2017. Dekanatet er konstituert av rektor for ett år.

Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) tilbyr studier i økonomi og administrasjon, organisasjon og ledelse samt reiselivsfag i form av årsstudier og bachelorstudier.

Studietilbudet ved avdelingen omfatter også masterstudier i innovasjon og næringsutvikling (MAINN) samt Master i Public Administration (MPA).

PhD-programmet innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP) er tilknyttet denne avdelingen.

Les mer om Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap

Bildet viser fra venstre prodekan Randi Bredvold, rektor Kathrine Skretting og dekan Aksel Hagen.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 21.10.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L