Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2016 > Blogger forskningsresultater

Les mer om:

Ulrika Håkansson formidler forskning om barn som pårørende gjennom blogg: 

Blogger forskningsresultater

Hvor gammel er egentlig dette barnet? (Foto: Colourbox)

Bak bloggposten "Hvor gammel er egentlig dette barnet?" på bloggen Barns beste, står stipendiat Ulrika Håkansson ved HiL. Blogginnlegget er nå blitt delt over 1000 ganger på Facebook.

Innholdet i bloggposten baserer seg på hennes egen forskning og er et godt eksempel på popularisert forskningsformidling som når mange. 

Kompetansenettverket og bloggen BarnsBeste

Ulrika Håkansson

Ulrika Håkansson

Bloggen er Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende "BarnsBeste" sin fagblogg. Innleggene er skrevet av ulike fagpersoner som blir invitert til å skrive om noe de er opptatt av relatert til barn som pårørende. Dette omfatter barn av foreldre som strever eller er syk enten det er rusproblematikk, psykiske problemer eller somatiske sykdom.

Kompetansenettverket har en rekke oppdrag knyttet til kompetanseheving, forskningssamarbeid og utviklingsarbeid. Det er også de som er ansvarlig for opplæring av funksjonen «barneansvarlig» på sykehus hvilket er en pålagt funksjon når voksne som har barn av en eller annen grunn er i en type behandling. 

Vil bidra til bedre foreldreskap

Ulrika Håkansson arbeider med et doktorgradsprosjekt på PhD-programmet Barn og unges kompetanseutvikling som har som et overbyggende mål å se om det er noen måte å komme inn tidlig nok, og på en bedre måte tilpasse hjelpen til den enkelte slik at foreldreskapet skal kunne bli godt nok. 

- I doktorgradsprosjektet mitt intervjuer jeg og tester foreldre med rusproblematikk, og utgangspunktet for innlegget mitt er en miks av ulike møter med respondenter i prosjektet, der jeg møter mange som strever veldig mye og ikke får god nok, tilpasset nok, hjelp tidsnok for å unngå at barnet får alvorlige påkjenninger som mange ganger blir varig sårbarhet, forteller Håkansson. 

- Etter alle disse intervjuene og møtene konkluderer jeg med at jeg møter mange, som med riktig hjelp, ville fått til et ok foreldreskap, men fordi man venter og ser ting an for lenge svikter man foreldres potensial for utvikling samtidig som man svikter barnet – altså at vi som hjelpere er like ansvarlige for en mulig omsorgssvikt som det foreldrene selv, fortsetter hun. 

Professor ved HiL, Ingrid Guldvik

Ingrid Guldvik

- Jeg møter også veldig mange foreldre som gjerne vil ha hjelp, men som er redde fordi de ofte blir møtt på en fordømmende måte, noe som fører at de er mindre mottakelige for hjelp som tilbys. Gjennom prosjektet mitt håper jeg å bidra til å utvikle metoder som gjør at vi får et hjelpeapparat som gir bedre hjelp til riktig tid for utsatte foreldregrupper og barn, avslutter hun. 

Positiv forskningsformidling

Dekan Ingrid Guldvik ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS) sier: - At forskerne våre deltar i samfunnsdebatten og deler forskningsresultater for "vanlige" folk på en forståelig måte er veldig viktig. Dette ønsker vi å stimulere til. At blogginnlegget deles så mange ganger i moderne medier er veldig morsomt og lærer oss noe om nye kanaler for forskningsformidling, noe som er positivt. 

Tekst: Gro Vasbotten

Sist oppdatert: Gro Vasbotten 18.04.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L