Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2016 > Fått midler til et Sport Media Centre forprosjekt

KUF-fondet

KUF står for Kompetanse, universitets- og forskningsfondet i Oppland AS.

Fondet består av penger fra det gamle KUF-fondet i innlandet, som skulle være fødselshjelper for Innlandsuniversitetet.

Fått midler til et Sport Media Centre forprosjekt

Programledere Sjogg LIVE meg gjester i studio (foto: Andreas Augdahl)

Styret i Kompetanse, universitets- og forskningsfondet i Oppland (KUF-fondet) har besluttet å bevilge kr. 800 000, - til et forprosjekt med mål om å etablere et bredt sammensatt konsortie som grunnlag for å bygge opp et Sport Media Centre ved Høgskolen i Lillehammer. Forprosjektet skal gjennomføres i løpet av 2017.

Sport Media Centre (SMC) er planlagt som et forsknings- og innovasjonssenter for ny sportsformidling og er initiert av NTNU Gjøvik ved Avdeling for informatikk og medieteknikk og Avdeling for TV-fag ved HiL.

Høgskolene vil være sentrale i forskningsaktiviteter og den kompetansebyggende delen av senteret.

Fra HiL vil det være dekan ved Avdeling for TV-fag, Hege Michelsen som har prosjektansvaret.

To samfunnsmessige utviklingstrender

Bakgrunnen for ideen om et SMC er basert på to samfunnsmessige utviklingstrender:

  1. antall besøkende på idrettsarrangementer har vært sterkt synkende de siden 1994.
  2. TV som fysisk plattform taper terreng i forhold til laptops, mobiltelefoner, tablets og wearable devices (klokker, briller osv). Dette medfører at TV-mediets klassiske distribusjonsform møter konkurranse fra eksempelvis kollaborative medier, sosiale medier og spill. Nye seermønstre er i stor grad basert på asynkron distribusjon og mer aktive seere.

Et nasjonalt innovasjonssenter innen formidling av sportsarrangement

SMC er tenkt å skulle forske på disse fenomenene og være et nasjonalt innovasjonssenter som utvikler og stimulere til kunnskapsbasert nyskaping innenfor formidling av sportsarrangement.

Senteret knytter sammen sportsarrangement, næringsutvikling, media og teknologi for å styrke opplevelsen av sportsarrangementer både på stedet (on site) og på i ulike digitale plattformer (off site).

Regional forankring

Den regional forankringen tar utgangspunkt i at Innlandet er internasjonalt anerkjent for sine sportsarrangement og unike muligheter for særlig vinteridrett og tiltrekker seg mange tilreisende turister, atleter og næringsaktører.

Det er derfor av stor betydning at regionens sportsarrangører, kulturliv og idretten bygger kompetanse og styrker kunnskapen om medialisert arrangementer.

SMC skal bidra til både å videreutvikle eksisterende næring og stimulere til næringsutvikling. Målet på sikt vil være å fremme regionens posisjon når det gjelder sportsarrangement, opplevelsesnæringer og utdanning innen fagområdet.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 01.06.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L