Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2016 > Frokostmøte om asylmottakenes arkitektur

Om forskerne

Anne Sigfrid Grønseth (Foto: Gro Vasbotten)

Anne Sigfrid Grønseth er professor i sosialantropologi ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag og tilknyttet Forskningssenter for barns og unges kompetanseutvikling (BUK)

_____________________________

Tid: Torsdag 9. juni kl 0800 - 1200
Sted: DOGA, Hausmannsgt 16 i Oslo

Arrangementet krever påmelding

____________________________

Einar Strumse

Einar Strumse er førsteamanuensis i miljøpsykologi ved Avdeling for samfunnsvitenskap

Frokostmøte om asylmottakenes arkitektur

Vindu med joggesko (foto: Anne Sigfrid Grønseth)

Torsdag 9. juni markeres avslutningen på et forskningsprosjekt i Oslo om betydningen av fysiske omgivelser i asylmottak hvor bl.a. forskere fra Høgskolen i Lillehammer har vært med sammen med forskere fra NTNU, SINTEF Byggforsk.

I tillegg til å presentere og diskutere sentrale resultater fra det fire-årig forskningsprosjektet, markerer de lanseringen av en veileder for bokvalitet i asylmottak.

Her pekes det på en rekke konkrete tilnærminger til hvordan arkitektur og planlegging kan bli kraftfulle virkemidler i prosesser som fører fram mot et mer inkluderende samfunn.

Omgivelser påvirker

Omgivelsene som tilbys asylsøkerne som kommer til Norge, påvirker ikke bare livskvaliteten og den mentale helsen til de som bor på mottakene. Omgivelsene påvirker mulighetene de har for å delta i det norske samfunnet, hvordan de ser på seg selv og sin rolle, og ikke minst hvordan vi ser på dem.

Når asylsøkere tilbys bygninger vi ikke selv har behov for, som ofte utmerker seg med dårlig teknisk og estetisk standard, og som gjerne ligger i områder der få andre vil bo, bidrar omgivelsene til å forsterke forskjeller og motvirker dermed integrering.

Folkevandringens tidsalder

Arrangementet skjer i samarbeid med Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) og er en del av forprogrammet til Nordens største arkitekturfestival, Oslo arkitekturtriennale 2016 (OAT).

Hovedtemaet for OAT 2016 er arkitektur og tilhørighet i folkevandringens tidsalder, og har tittelen «After Belonging: A Triennale In Residence, On Residence, and the Ways We Stay in Transit».

Program frokostmøte

  • Kl. 0800: Servering av frokost
  • Kl. 0830-0845: Velkommen ved DOGA, OAT og NTNU
  • Kl. 0845-1000: «What buildings do» - Viktige funn fra forskningsprosjektet ved Åshild Lappegard Hauge (SINTEF Byggforsk), Anne Sigfrid Grønseth (HiL) og Ragne Øwre Thorshaug (NTNU)
  • Kl. 1000-1015: Pause
  • Kl. 1015-1100: Presentasjon/lansering av Veileder for bokvalitet og Byggforskanvisning ved Eli Støa (NTNU) og Karine Denizou (SINTEF Byggforsk)
  • Kl. 1100-1200: Paneldebatt. Deltakere: avdelingsdirektør Christine Wilberg (UDI), arkitekt Adnan Harambasic (SAAHA), rådgiver Camilla Risan (NOAS) og seniorrådgiver Bendix Jørgensen (Driftsoperatørforum / Norsk Folkehjelp). Møteleder: Hege Maria Eriksson, avdelingsdirektør i Statsbygg.
Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 24.05.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L