Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2016 > HiL samarbeider med foreningen Voksne for barn

Bjørn Arne Buer (Foto: Gro Vasbotten)

Bjørn Arne Buer er høgskolelektor ved barnevernsutdanningen på HiL

Relevante studier:

HiL samarbeider med foreningen Voksne for barn

Filmplakat "Meg og familiene mine!"

Da foreningen Voksne for Barn skulle i gang med utviklingen av en ny film om barn i fosterhjem, inviterte de høgskolelektor Bjørn Arne Buer på barnevernsstudiet til et samarbeid. Nylig hadde filmen "Meg og familiene mine!" premiere med barne - og likestillingsminister Solveig Horne på første rad.

- Voksne for Barn og jeg har hatt en dialog under hele produksjonsprosessen med filmen, og min hovedoppgave var å skrive en fagtekst som sammen med filmen kunne danne et utgangspunkt for undervisning og faglig refleksjon, forteller Buer.

Skal brukes i undervisningen

- På HiL vil vi gjøre erfaringer med undervisningsopplegget på barnevernutdanningen hos oss, sier Buer.

Planen er å gjøre det til en del av undervisningen om fosterhjemsplasserte barn i årene fremover.

Voksne for Barn vil bruke opplegget i undervisning av både studenter, sosialarbeidere og andre.

Om Voksne for Barn

Ina Nergård som er fagkoordinator i Voksne for Barn, ble uteksaminert fra barnevernstudiet ved HiL i 1997. Hun har fortsatt en relasjon til høgskolen ved at hun underviser på barnevernsstudiet hvert år.

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som i over 50 år har jobbet for barns oppvekstvilkår og psykiske helse.

Handler om samvær og fosterbarns kontakt med biologiske foreldre

I filmen "Meg og familiene mine!" møter vi 10 år gamle Arne som er forsterbarn hos familien Henriksen. Historien utspiller seg når Arne skal feire 10-årsdagen og alle involverte trekkes i flere retninger med hensyn til hvem som skal inviteres.

Målet med den cirka 20 minutter lange filmen er, i følge Voksne for Barns Ina Nergård, å styrke relasjon og kommunikasjon, og å være utgangspunkt for samtale mellom fosterbarn, fosterforeldre og foreldre.

Filmen er finansiert av Barne -, ungdoms -, og familiedirektoratet (Bufdir) og i utvikling av filmen har Voksne for Barn samarbeidet med Landsforeningen for barnevernsbarn, Norsk fosterhjemsforening i tillegg til HiL. Filmen er produsert av Filmmakeriet AS.

Les mer om filmen

Se trailer til "Meg og familiene mine!"

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 20.05.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L