Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2016 > HiL utvider med lokaler i Industrigata

Velkommen til HiL i Industrigata 17

Høgskolelektor Trine Løvold Syversen ved Avdeling for økonomi - og organisasjonsfag er en av flere fagansatte som nå har fått kontor i våre tilleggslokaler i Industrigata 17.

HiL utvider med lokaler i Industrigata

Hovedinngangen Industrigata 17 (foto: Sigrun Skaare)

For å få bedre plass til både ansatte og studenter, vil vi studieåret 2016/17 ta i bruk lokaler i Industrigata 17 nord i Lillehammer (tidligere Statens vegvesen). Lokalene leies i påvente av at planene om et nytt forsknings- og undervisningsbygg på Storhove blir realisert.

Avdeling for økonomi - og organisasjonsvitenskap, oppdragsenheten Senter for livslang læring og administrasjonsavdelingene innen  personal, økonomi og drift får kontorer i Industrigata og vil være ferdig flyttet i uke 36.

I og med at vi fra nå opererer med to ulike adresser, anbefaler vi alle å sjekke en ekstra gang hvor du skal ha undervisning, møte eller annet.

Parkering Industrigata

Det er reservert ca 100 parkeringsplasser for HiL på plassen foran - og til venstre for våre lokaler i Industrigata. Noen av disse plassene er merket for ansatte.

Europark utfører parkeringskontroll og utsteder kontrollavgifter på vegne av høgskolen også i Industrigata.

Se veibeskrivelse

Mer plass til studier

Så snart flyttingen er gjennomført, skal frigjorte lokaler på Storhove tilrettelegges for undervisning, gruppearbeid og veiledning. Med andre ord: Mer plass til studier!

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 02.09.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L