Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2016 > Master i psykologi fra ELTE i Ungarn gir ikke autorisasjon i Norge

Master i psykologi fra ELTE i Ungarn gir ikke autorisasjon i Norge

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Psykologistudenter fra Bachelor i psykologi ved HiL, som har gått videre på masterstudier ved Eötvös Loránd University (ELTE) i Ungarn, får ikke lenger godkjent sin utdanning for å praktisere som psykolog i Norge.

Bakgrunnen for at Helsedirektoratet ikke lenger godkjenner utdanningen fra Ungarn er at utdanningen fra ELTE i Ungarn har mangler i klinisk teori og praksis sammenlignet med den norske utdanningen, og at den heller ikke kvalifiserer til autorisasjon som klinisk psykolog i Ungarn.

Helsedirektoratet tildeler autorisasjon

Når vi veileder våre studenter på Bachelor i psykologi på HiL er vi nøye på å understreke at vi ikke har noe samarbeidsavtale med utenlandske universiteter som tilbyr kandidatutdanning i psykologi (klinisk psykologi).

Vi slår heller ikke fast at studenter er sikret autorisasjon etter studier i utlandet.

Det vi formidler er at de er kvalifiserte til opptak til kliniske studier i utlandet, men at det er Helsedirektoratet som tildeler en eventuell autorisasjon i etterkant av gjennomført studium.

Les mer om studier i utlandet

Utdannelsen fra ELTE kan brukes på andre områder

Helsedirektoratet understreker i en redegjørelse at utdannelsen fra ELTE kan brukes innenfor andre yrker innen psykologi, for eksempel rådgivning og forskning.

Utdanningsinstitusjoner og Psykologiforbundet har oversikt over yrker som er aktuelle med en mastergrad i psykologi.

Må ta videreutdanning for å praktisere som psykolog

De som ønsker å oppnå utdanning som klinisk psykolog må ta videreutdanning, slik at utdanningen blir tilsvarende den norske profesjonsutdanningen.

Helsedirektoratet har kontaktet ELTE med forespørsel om et slikt studium kan gjennomføres på engelsk i Ungarn.

For øvrig er det formelt sett en mulighet å søke seg inn på profesjonsstudiet i Norge, og søke om fritak for relevante fag.

Helsedirektoratet jobber videre med å finne løsninger for de som er berørt av praksisomleggingen.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 12.10.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L