Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2016 > Stor internasjonal bredde på Master i Special Education

Stor internasjonal bredde på Master i Special Education

Jenny Steinnes, Synnøve Myklestad og Aonghus Gordon (foto: HiL)

Når det nye engelskspråklige masterstudiet Special Education: Practical Skills Transformative Learning starter opp høsten 2016, er det med en bredt sammensatt gruppe med studenter fra alle kanter av verden.

Studiet er i spesialpedagogikk og vektlegger læringsprosesser som oppstår i møte med praktiske og estetiske aktiviteter.

Masteren er for studenter med interesse for å utforske og bidra til å utvikle alternative tilnærminger i spesialpedagogikk.

En omfattende opptaksprosedyre

Nyskapningen er en såkalt §5 master der opptaket skjer på grunnlag av en godkjent bachelorgrad, minst to års relevant praktisk-pedagogisk erfaring, og en dokumentert praktiske-estetisk ferdighet.

Studentene har også formulert et motivasjonsbrev der de gjør rede for hvorfor de har søkt akkurat denne masteren.

Etter at søknadsfristen gikk ut 1. mars, er 18 av de 44 søkerne hittil funnet kvalifisert for intervju. Totalt skal det tas inn mellom 15 og 20 studenter på studiet.

- Det kan være flere kvalifiserte blant søkerne, men det er en omfattende og omstendelig prosess å vurdere søkere med utdannelser fra utlandet, sier Synnøve Myklebust ved HiL.

Internasjonalt potensiale for nyskaping

HiL-professorene Jenny Steinnes og Rune Hausstätter har sammen med førsteamanuensis Synnøve Myklestad og samarbeidspartnerne ved Ruskin Mill i England, gjennomført intervjuer med mange motiverte og engasjerte søkere.

Det avtegner seg en bred internasjonal profil: Ungarn, Spania, Storbritannia, Island, Karibia, Colombia og Norge. Endatil en britisk statsborger som bor og arbeider på New Zealand blir student ved Lillehammer University College til høsten.

- Potensialet for å realisere intensjonen om å skape noe nytt i det spesialpedagogiske feltet skulle være bra. Veldig bra. Dette blir spennende!, sier Myklestad.

Bildet: Jenny Steinnes og Synnøve Myklestad gjennomførte sammen med Aonghus Gordon en rekke intervjuer med potensielle studenter både face-to-face og via skype tidligere i mai.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 24.05.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L