Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2016 > Videreutdanner barnevernsansatte

Studere ved siden av jobb?

Voksen student med nettbrett (foto: Colourbox)

Trenger du mer kompetanse for å gjøre jobben din bedre, eller for å kvalifisere deg til en ny jobb?

Høgskolen har studier innen flere fag som kan kombineres med jobb.

  

Videreutdanner barnevernsansatte

Gruppebilde av videreutdanningsstudenter i barnevern (foto: HiL)

Mandag 5. september gikk startskuddet for et videreutdanningskurs i barnevern rettet mot saksbehandlere i Bærum og Oslo kommune. Utdanningen er et samarbeidsprosjekt mellom de to kommunene og Høgskolen i Lillehammer og gjennomføres ved Kunnskapssenteret i Sandvika.

Målet er å styrke kompetanse i systematisk barnevernarbeid, øke faglig trygghet i daglige arbeidsoppgaver, samt øke kompetanse i analytisk, kritisk refleksjon rundt barnevernfaglige problemstillinger.

Tar utgangspunkt i praksis

- Studiet skal bidra til å utvikle barnevernfaglig praksis som er basert på en vitenskapelig reflektert forståelse av faglig arbeid med barn, unge og deres familier, som er i vanskelige situasjoner, sier Lena Westby ved HiL som er en av de emneansvarlige sammen med Ulrika Håkansson.

Praksis skal være en vesentlig premissleverandør for utdanning, forskning og utviklingsarbeid i den forstand at problemstillingene i studiet skal ha en klar praksisforankring og relevans.

Høgskolen i Lillehammer gjennomfører studiet på oppdrag av Bærum Kommune og i samarbeid med Oslo Kommune.

Samlingsbasert videreutdanning

Videreutdanningen er normert til ett år på deltid, er samlingsbasert og gir 30 studiepoeng, med mulighet for å bygge disse inn i et masterstudium.

Undervisningen er organisert med samlinger på Kunnskapssenteret i Sandvika. Studiet består av fem obligatoriske samlinger à tre dager, med tilhørende arbeidskrav, samt en avsluttende fagoppgave som eksamen.

Les mer om studiet 

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 05.09.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L