Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Forskningsnyheter > Disputerer på karriereveiledning

Disputerer på karriereveiledning

Stipendiat Erik Hagaseth Haug disputerer for sin doktorgrad 9. juni om kvalitet i norske skolers karriereveiledning. Tittel på avhandlingen er “Kvalitet i norske skolers karriereveiledning - I spennet mellom storsamfunnets behov og elevenes autonomi».

Les mer om disputasen på inn.no

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 15.05.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L