Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Forskningsnyheter > Nyheter 2016 > Lærerikt studieopphold i Vietnam

Hvilken psykologi vil de velge?

Kjerstin Søderstrøm

Les også Kerstin Söderströms kronikk "Hvilken psykologi vil de velge?" hvor hun spør seg om fag - og profesjonsutviklingen i Vietnam kommer utenom den lange okkupasjonshistorien, forfedredyrkelsen – og linh.

Lærerikt studieopphold i Vietnam

Vietamesiske og norske samarbeidsparter rundt lunsjbordet i Vietnam (foto: privat)

Førsteamanuensis Astrid Halsa og postdoc/barnepsykolog Kerstin Söderström er snart på vei hjem etter et tre-månders studieopphold i Hanoi, Vietnam. Det har vært et innholdsrikt opphold, med tid til samarbeid rundt egen forskning og til å bli kjent med et land i enorm utvikling.

Før avreise etablerte de kontakt med University of Education i Hanoi, som er en del av Vietnam National University (VNU), og ble invitert dit som Visiting Scholars.

Astrid Halsa og Kerstin Söderström har under oppholdet flere ganger undervist masterstudenter i psykologi og hatt workshop om det norske skolesystemet for lærere ved fakultetet.

Psykologifaget ennå ikke profesjonalisert i Vietnam

Psykologifaget er ungt, og ennå ikke profesjonalisert i Vietnam.

I 2009 startet University of Education landets første masterprogram i klinisk psykologi. I 2016 er dette programmet videreutviklet til landets første ph.d.-program i klinisk barne- og ungdomspsykologi.

For å styrke den faglige profilen på studiene, ønsker University of Education internasjonalt samarbeid med fagmiljøer som har kompetanse på barn og unges psykiske helse, og erfaring med å organisere og drifte master og doktorgradsstudier.

Avdeling for pedagogikk og sosialfag ved HiL har et sterkt fagmiljø på disse områdene, og de to norske forskerne har jobbet kontinuerlig for å få til et formalisert samarbeid mellom HiL og University of Education.

Har søkt om samarbeidsmidler

I mars 2016 undertegnet partene et Memorandum of Understanding, og det er søkt om samarbeidsmidler fra NORPART, som er et nyopprettet program for akademisk samarbeid mellom Norge og utviklingsland. SIU lyser ut 90 millioner kroner til femårige prosjekter. 

I første omgang er det mulig å søke «utviklingsmidler», dvs økonomisk støtte til reise og opphold slik at partene kan utvikle en søknad sammen.

Hil og University of Education har sendt inn en felles søknad til NORPART for å videreutvikle dette spennende samarbeidet. Hvis søknaden når opp i konkurransen, vil HiL få besøk fra Vietnam i august 2016.

Bildet: felles lunsj er viktig for et godt samarbeid. Astrid Halsa og Kerstin Söderström med vietnamesiske kolleger rundt matbordet.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 24.05.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L