Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Forskningsnyheter > Nyheter 2016 > Opprykksseremoni for Liv Altmann

Førstelektorprogrammet

Førstelektorprogrammet ved HiL er et kvalifiseringstilbud for opprykk til førstelektorstilling og kan betraktes som en alternativ vei til doktorgrad.

Mer om

Opprykksseremoni for Liv Altmann

Liv Altmann

Liv Altmann er den fjerde førstelektorkandidaten som har fullført førstelektorprogrammet ved HiL og fått godkjent sin kvalifisering som førstelektor. Dette markeres 9. desember.

Arbeidstittel for Altmanns prosjekt var ""Empowerment og brukermedvirkning i helse- og sosialarbeiderutdanningene".

Professor Ole Petter Askheim har vært veileder.

Utvalg for høgskolepedagogikk ved HiL inviterer alle interesserte til opprykksseremoni for Liv Altmann fredag 9. desember kl. 1400-1515 i auditorium G, med påfølgende servering.

Program:

  • Velkommen ved Jens Uwe Korten, prorektor og leder av Utvalg for høgskolepedagogikk
  • Presentasjon av utviklingsprosjektet ved førstelektor Liv Altmann
  • Betraktninger over utviklingsprosjektet ved veileder og professor Ole Petter Askheim
  • Om førstelektorens rolle ved dosent Anne-Marie Aubert
  • Innspill fra salen/avslutning

Servering utenfor auditoriet etter endt program.

Sted: Høgskolen i Lillehammer, auditorium G

Velkommen!

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 28.11.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L