Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Forskningsnyheter > Nyheter 2016 > Utgir bok om hva som skjer bak kamera

Bak kamera - bak boka

Bakøy, Helseth og Puijk med ny bok (foto: HiL)

Eva Bakøy, Tore Helseth og Roel Puijk er alle professorer i film- og fjernsynsvitenskap ved Avdeling for samfunnsvitenskap og tilknyttet Forskningssenter for audiovisuelle medier.

Bakøy er også viserektor for forskning ved Høgskolen i Lillehammer.

_______________________

Relaterte studier

______________________

Utgir bok om hva som skjer bak kamera

Bokcover "Bak kamera Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv" (Opplandske Bokforlag)

Forskerne Eva Bakøy, Tore Helseth og Roel Puijk har nylig gitt ut boka "Bak kamera - Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv". Artiklene i boka dreier blikket vekk fra skjermene og fokuserer på hva som foregår bak kameraene i norske film- og TV-produksjonsmiljøer.

Vi lever midt i en malstrøm av levende bilder. De flimrer imot oss fra små og store skjermer og er tilgjengelige hvor vi enn befinner oss. Medievitenskapen har gjerne vært opptatt av innholdet i billedmediene og betydningen av dem i en større samfunnsmessig kontekst.

Hvordan lykkes i en tøff bransje?

Artiklene i denne boka dreier blikket vekk fra skjermene og fokuserer på hva som foregår bak kameraene i norske film- og TV-produksjonsmiljøer. Mediebransjen er en tøff bransje å overleve i, og noe av hensikten er å undersøke hvordan film- og TV-bransjen agerer for å lykkes med dette.
 
Forskningsbidragene i denne boka studerer norsk film- og TV-produksjon på fire ulike nivåer:

  1. For det første på et industri-nivå. Her dreier det seg om de overordnede rammebetingelsene for norsk film- og TV-produksjon og hvordan bransjen har håndtert de store strukturendringene som har preget det norske medielandskapet siden årtusenskiftet.
  2. Herifra zoomes det inn på det enkelte produksjonsselskap for å se hva slags strategier som styrer deres virksomhet. Her er det studier av Rubicon TV, de regionale filmprodusentene Mer Film og Filmbin, samt en historisk studie av Teamfilm, det mestproduserende private selskapet i norsk filmhistorie.  
  3. Selskapers strategier er en ting. En helt annen sak er å realiserer dette i praktisk produksjon. Artiklene i bokas tredje del undersøker nettopp dette: enkeltproduksjoner og hva som påvirker disse. Studieobjekter her er VGTV-serien "Oljebarna", spillefilmen "1000 ganger god natt" og, som et historisk eksempel, dokumentarfilmen "Same Jakki".
  4. Det siste nivået omhandler enkeltindividets betydning i et produksjonsperspektiv med artikler om TV-journalisten Haagen Ringnes, filmprodusentene John M. Jacobsen og Rasmus Breistein, samt filmskaperen Vibeke Løkkeberg. 

Ny kunnskap for bedre forståelse

Bidragene er bl.a. skrevet av HiL-forskerne Vilde Schanke Sundet, Eva Bakøy, Tore Helseth, Roel Puijk, Jo Sondre Moseng, Audun Engelstad, Stine Sand, Johanne Kielland Servoll, Jan Anders Diesen og Finn Gjerdum.

Til sammen gir disse artiklene ny kunnskap om virksomheten bak kamera. En kunnskap som er viktig for å forstå de endringer som har skjedd og som stadig skjer i norsk film- og TV-bransje.

Boka er utgitt på Oplandske Bokforlag.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 07.12.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L