Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Forskningsnyheter > Nyheter 2016 > Utgir bok om regresjonsanalyse

Om Christer Thrane

Christer Thrane

Christer Thrane er sosiolog (dr. polit.) og professor ved ved Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap på HiL. Han har over 20 års undervisningserfaring i samfunnsvitenskapelig metode, og har skrevet et femtitalls artikler i norske og internasjonale fagtidsskrifter basert på regresjonsanalyse.

Utgir bok om regresjonsanalyse

Bokomslag "Regresjonsanalyse" (foto: Cappelen Damm)

Professor Christer Thrane har gitt ut boka "Regresjonsanalyse. En praktisk tilnærming" på Cappelen Damm forlag. I boka forklarer han på en enkel og ikke-teknisk måte hvordan regresjon som statistisk analysemetode fungerer, og hva den kan brukes til.

Boken sikter mot å sette studenter i stand til selv å:

  • Gjennomføre en regresjonsanalyse og tolke regresjonsanalysens viktigste resultater.
  • Presentere resultatene fra en regresjonsanalyse i akademiske tekster (bacheloroppgave, masteroppgave, vitenskapelig artikkel).
  • Forstå hvilke betingelser som gjelder for at vi skal stole på at resultatene fra en regresjonsanalyse er mest mulig korrekte.

Eksempeldrevet og ikke-matematisk

Boken er utpreget eksempeldrevet og ikke-matematisk, med analyser av data som studenter kjenner seg igjen i uavhengig av fagspesialisering. Boken knytter eksemplene opp mot analyser i statistikkprogrammet Stata, men også brukere av andre programmer vil finne boken nyttig.

"Regresjonsanalyse. En praktisk tilnærming" er tilpasset studenter i samfunnsfag inkludert samfunns - og bedriftsøkonomi, markedsføring, samfunnsmedisin (epidemiologi) og helse- og idrettsfag.

Bokens ikke-tekniske fokus gjør at det ikke er nødvendig med grunnleggende kurs i samfunnsvitenskapelig metode eller statistikk for å ha fullt utbytte av den.

Del 1 dekker det som kalles vanlig regresjon, og passer best for bachelornivået.
Del 2 er utvidelser av vanlig regresjon som er mer krevende, og som i de fleste tilfeller passer best på masternivået.

Boka kommer for salg på nyåret 2017.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 16.12.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L