Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Forskningsnyheter > To SIT-prosjekter tildelt forskningsmidler fra NAV

To SIT-prosjekter tildelt forskningsmidler fra NAV

To prosjekter ved Senter for innovasjon i tjenesteyting ved Høgskolen i Innlandet er tildelt forskningsmidler fra NAV. Prosjektene som har fått tildelt støtte er "Brukerinvolvering i integreringsprosesser. Modeller for samskaping med flyktninger som ressurs" (MIMRES) og "Digital ledelse for synergier mellom brukermøter og digitale kanaler".

Les mer på inn.no

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 03.04.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L