Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter SELL > Nyheter 2015 > Australia til Lillehammer for å lære

Australia til Lillehammer for å lære

På bildet: Egil Hartberg, Hassan Mekawy og Vegard Meland

Den 10. - 11. november hadde skoleavdelingen ved høgskolens oppdragsavdeling SELL, besøk av Hassan Mekawy fra SACE Board (South Austalian Certificate og Education). Formålet med møtet var å arbeide videre med samarbeid knyttet til vurdering og EVU-satsinger på nett gjennom MOOC´s. MOOCsatsingen til SELL har fått stor oppmerksomhet utenfor våre landegrenser, og dette ble hovedfokuset siden Australia har behov for å bygge kompetanse rundt e-læring.

Vi fikk også tid til å se nærmere på standardene SACE Board har utviklet knyttet til sluttvurdering. SACE utsteder vitnemål knyttet til standardene, og de gir opplæring til skolesektoren i forhold til hvordan disse skal brukes og tolkes. Dette er et område som det bør fokuseres på i Norge, og Hassan fikk også arbeidet en hel dag sammen med Utdanningsdirektoratet dagen før han kom til Lillehammer.

 
Gjennom møtet og erfaringsdelingen ser vi gode muligheter for videre samarbeid. Vi sikter mot å utvikle en engelskspråklig vurderingsMOOC, der vi får inn faglige bidrag. Vi er i tillegg i dialog med University of South Australia (UNISA) som aktuell samarbeidspartner.

Sist oppdatert: Kristin Larsen 01.12.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L