Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter SELL > Nyheter 2015 > Etterutdanning for PPT i Læringsmiljø og gruppeledelse

Etterutdanning for PPT i Læringsmiljø og gruppeledelse

Etterutdanning for PPT skrevet på en tavle

Høgskolen i Lillehammer ved SELL og APS har inngått avtale om å levere etterutdanning i temaet Læringsmiljø og gruppeledelse for ansatte i PPT-tjenesten for kommunene Rygge, Eidsvold og Eidsberg.

Etterutdanningen inngår i den nasjonale strategien for etter- og videreutdanning av ansatte i Pedagogisk Psykologiske Tjeneste. Fordypningsområde er pedagogisk analyse. Første samling var på Lillehammer 17. og 18. september. De to kommende samlingene skal avholdes på Eidsberg i november og på Eidsvoll i januar 2016.

Etter nyttår starter vi også opp et oppdrag med Nes kommune i Akershus innenfor samme emne.

Sist oppdatert: Kristin Larsen 23.09.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L