Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter SELL > Nyheter 2015 > HiL i styret til Lillehammer Næringsforening

HiL i styret til Lillehammer Næringsforening

Portrett Mette Villand Reichelt

Leder av oppdragsenheten SELL, Mette Villand Reichelt skal representere høgskolen i styret for Lillehammer næringsforening. Foreningen skal jobbe med viktige fanesaker for Lillehammer når det gjelder å bedre vilkår for næringslivet og stimulere til ny næringsvirksomhet.

Lillehammer næringsforening er en videreføring av Lillehammer næringsforum, som tidligere har vært et uformelt forum.

Morten Aune er styreleder for foreningen og Lillehammer kommunes næringssjef er sekretariat.

Mer informasjon finner du på Lillehammer kommunes nettside.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 11.06.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L