Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter SELL > Nyheter 2015 > KlinIKT 2015 - Konferanse om teknologi og brukermedvirkning

KlinIKT 2015 - Konferanse om teknologi og brukermedvirkning

KlinIKT 2015

Hovedtemaene for KlinIKT-konferansene er det tverrfaglige skjæringsfeltet mellom IKT, kunnskapsbasert praksis og samhandling for bedre helse- og omsorgstjenester. Konferansen arrangeres i Bergen 9.-10. september og har vært arrangert seks ganger tidligere. Årets tema er "Teknologi og brukermedvirkning".

Litt om temaet
Et av hovedmålene i helsepolitikken er å tydelig involvere pasienten i alle ledd i behandling og mestring av egen sykdom. Pasienten skal være en likeverdig partner i dialogen om egen behandling og større grad settes i stand til å ta beslutninger om egen behandling og helse. Det vil være viktig å kunne tilføre pasienten kompetanse nok til dette, tilrettelegge med helsetjenester på nye måter samt tilby verktøy pasienten kan ha nytte av i en slik situasjon. KlinIKT 2015 vil sette fokus på hvordan bruk av teknologi kan bidra til økt involvering av pasienten og være en digital kanal for pasienten sin stemme.
   

Målgruppe
Målgruppen for konferansen er helsepersonell og mennesker med ansvar for ledelse, fagutvikling, IKT, utdanning, forskning og utvikling i og for helse- og omsorgssektoren. Konferansen vil også være av interesse for kommunehelsetjenesten, pasientorganisasjoner, politikere og andre med interesse for helsetjenesteutvikling.

Arrangør
Helse Bergen HF er i år vertskap for konferansen i samarbeid med Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Lillehammer. Oppdragsenheten Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Lillehammer er teknisk arrangør.

Mer informasjon om konferansen finner du her: http://korturl.no/klinikt2015

Påmeldingsfrist 3. juni 2015

Sist oppdatert: Kristin Larsen 08.05.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L