Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter SELL > Nyheter 2015 > Produserer film for Maihaugen

Kontakt oss for oppdrag

HiLs oppdragsenhet SELL har en egen produksjonsenhet med kompetanse innen video- og multimediaproduksjon.

Tlf: 61 28 80 00
Faks: 61 28 82 00
e-post: sell@hil.no

Produserer film for Maihaugen

Boligfeltet. Foto: Kåre Dehli Thorstad- Maihaugen

HiL er i gang med å produsere en film som forteller historien om 1900-talls samlingen (bysamlingen) på Maihaugen. Filmen har premiere i juni og vil bli en del av en innstallasjon som skal vises i det siste tilskuddet i bysamlingen, Svennebyvillaen fra 1915.

Det er oppdragsenheten Senter for livslang læring (SELL) som står for produksjonen.

Historien bak Bysamlingen på Maihaugen

Tannlege Anders Sandvig etablerte Maihaugen i 1904, og er med det et av Norges eldste museer.

Fra starten dokumenterte Maihaugen tiden fra middelalderen og frem til 1800-tallet og bondekulturen i Norge gjennom husene og hvordan folk levde.

På begynnelsen av 1990-tallet vokste det frem en erkjennelse av at et helt århundre var i ferd med å gå tapt. Fra å se bakover i tiden, rettet Maihaugen blikket fremover for å dokumentere tiden vi selv er en del av. 

I 1992 kom forslaget om en samling av hus fra 1900-tallet for å dokumentere samtiden.

Det er en film om denne prosessen, og historien om hvordan bysamlingen vokste frem, som SELL nå dokumenterer.

Det er tidligere direktør ved Maihaugen, Olav Aaraas som forteller i filmen.

Øvrige som jobber med produksjonen:

Regi: John T. Aavik (SELL)
Grafikk/etterarbeid: Lars T. Johansen (SELL)
Prosjektleder Maihaugen: Svein Gynnild
Manus: Olav Aaraas, Norsk Folkemuseum
Multikopter: Holte Film

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 01.06.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L