Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter SELL > Nyheter 2015 > Sosialpedagogisk rådgivning for ansatte i skolesektoren

Sosialpedagogisk rådgivning for ansatte i skolesektoren

Illustrasjon 2 barn i skolen. Foto: Colourbox

Høgskolen i Lillehammer har, som en av fem høgskoler, fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å utvikle og prøve ut et etterutdanningstilbud i Sosialpedagogisk rådgivning for ansatte i skolen.

Målet med etterutdanningen er å bidra til økt sosialpedagogisk kompetanse og bedre sosialpedagogisk praksis i skolen. Bedre sosialpedagogisk praksis skal styrke elevenes rett til sosialpedagogisk rådgivning i skolen og støtte opp om og bidra til skolens realisering av sitt brede samfunnsmandat. Sosialpedagogisk kompetanse og sosialpedagogisk praksis skal inngå som en integrert del av skolens helhetlig praksis.
 

Etterutdanningen skal ha et skoleutviklingsperspektiv, være skolebasert og omfatte flere grupper av ansatte i skolen som utgjør skolens «rådgivningssystem».

Høgskolen i Lillehammer skal utvikle og prøve ut et nettbasert kurs på bakgrunn av dette oppdraget.

Sist oppdatert: Kristin Larsen 17.06.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L