Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter SELL > Nyheter 2015 > Trenger du kompetanse om spilleavhengighet?

Trenger du kompetanse om spilleavhengighet?

Spilleavhengighet

HiL og KoRUS-Øst tilbyr på oppdrag fra Helsedirektoratet opplæringsprogrammet "Spilleavhengighet og problemskapende dataspilling". Kurset er delvis nettbasert og går over tolv uker med to fysiske samlinger à to dager på Gardermoen. Oppstart januar 2016.

Studiet fokuserer spesielt på særtrekk ved pengespillavhengighet og problemskapende datapilling, hvordan møte og hjelpe mennesker med spilleproblemer både i form av selvhjelp, behandling, foreldrestøtte og politisk påvirkning.

Målgrupper

Målgruppen er lærere og rådgivere i skolen, ansatte i helse- og sosialsektoren, velferdssektoren, bedriftshelsetjenesten, politiet, kriminalomsorgen, frivillige, private organisasjoner og andre interesserte som arbeider med å oppdage, ta imot og iverksette tiltak for behandling av spilleavhengige, samt følge opp spilleavhengige etterpå.

Nettstøttet og samlingsbasert

Kurset er nettstøttet og går over tolv uker med to faglige samlinger à to dager på Gardermoen; 26.-27. januar og 7.-8. mars 2016. Kurset kan avsluttes med prosjektoppgave som gir 15. studiepoeng på masternivå.

Søknadsfristen er 1. desember. Løpende opptak etter fristen.

Sist oppdatert: Kristin Larsen 15.10.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L