Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter SELL > Nyheter 2015 > Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling

Elever i samtale med lærer. Foto: Colourbox

Høgskolen i Lillehammer er sterkt inne i myndighetenes satsing Ungdomstrinn i utvikling. Satsingens mål er å skape et ungdomstrinn som øker elevenes motivasjon for mestring, og som gir bedre læring gjennom mer praktisk og variert opplæring.

Strategiperioden er i perioden 2013-2017 og alle skoler med ungdomstrinn får tilbud om å delta. Skolene blir fordelt i fire puljer hvor en pulje varer i tre semester.
 
Satsingen har tre sentrale virkemidler: skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser. Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.

Pulje 2 startet opp høsten 2014. Pulje 3 starter opp høsten 2015. Høgskolen i Lillehammer følger opp til sammen 17 skoler i pulje 2 og skal følge opp 15 skoler i pulje 3.

Mer informasjon om satsingen finner du på Udir sine sider http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/

Sist oppdatert: Kristin Larsen 20.03.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L