Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter SELL > Nyheter 2016 > 50 norske kommuner har deltatt på Innovasjonsskolen!

Banner Innovasjonsskolen_2016

Nasjonal Innovasjonsskole for kommunesektoren er et studietilbud utviklet av HiLog Høgskolen i Gjøvik (nå NTNU) på oppdrag fra kommunal - og moderniseringsdepartementet i samarbeid med KS.
  
Mer informasjon:
www.hil.no/innovasjonsskolen

50 norske kommuner har deltatt på Innovasjonsskolen!

Innovasjonsskolen

Nær 50 kommuner og 200 ansatte har allerede deltatt på Nasjonal Innovasjonsskole ved HiL. Har din kommune behov for kompetanse i innovasjon? Nytt studiekull starter i februar 2017 med søknadsfrist 1. november 2016.(Løpende opptak ved ledige studieplasser etter fristen)

Målgruppen for studiet er personer med nøkkelfunksjoner i kommunene, ledere og andre medarbeidere i sektorer hvor det er behov for systematisk arbeid med endring/forbedring og innovasjon.

Studiet rekrutterer deltakere fra ulike fagfelt i kommuner fra hele landet.

Studiet er lagt opp som et samlingsbasert studium, med seks samlinger à to til tre dager på Lillehammer inkludert en studietur. Tidligere år har denne gått til Danmark.

Tidligere deltakere fra Ulstein kommune har uttalt følgende:

- Når kommunen er innovativ, vert vi den gode tilretteleggaren og støttespelaren vi skal vere for samfunnsutvikling. Vi er ein del av eit heile, og er avhengig av samskaping med private og frivillige aktørar. Studiet har gitt oss glød og motivasjon og ikkje minst tru på vår kreativitet og nytenking.

Mer informasjon om studiet samt søknad:www.hil.no/innovasjonsskolen eller line.kristiansen@hil.no

Sist oppdatert: Kristin Larsen 28.10.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L